osteopatia i fisioterapia - a domicili

FISIOTERÀPIA A DOMICILI

Oferim el servei de fisioteràpia a domicili que està adreçat a totes aquelles persones amb problemes de mobilitat o desplaçament. L’objectiu és el de millorar i/o mantenir la seva qualitat de vida.

El servei es realitza a hores convingudes, adaptant-nos a la disponibilitat de cadascú.

És necessari adaptar la teràpia al pacient, i no el pacient a la teràpia.