osteopatia i fisioterapia - neurologica

FISIOTERÀPIA NEUROLÒGICA

La fisioteràpia neurològica és aquella fisioteràpia dirigida a pacients que han patit una lesió a nivell del sistema nerviós central (cervell o medul·la) o del sistema nerviós perifèric, ja sigui de naixement o durant la vida.

El fisioterapeuta valora el pacient en tot els seus àmbits (sensibilitat, mobilitat, to muscular, coordinació, equilibri, visió, funcions superiors…) i a través de diferents mètodes i tècniques (Bobath, perfetti, kabat, estimulació basal i vestibular…) estableix un pla de tractament individualitzat en funció dels objectius acordats entre pacient, fisioterapeuta i familiars.

Indicacions

  • Dany cerebral adquirit (ictus, traumatisme-craneoencefàlic)
  • Malalties degeneratives (parkinson, esclerosis múltiple, ELA…)
  • Lesions medul·lars
  • Paràlisi facial
  • Paràlisi perifèriques
  • Vertígens i inestabilitat

Un bon fisioterapeuta no tracta la malaltia, sinó la persona que la pateix.