osteopatia i fisioterapia - fisioterapia

FISIOTERÀPIA

La fisioteràpia actua en la prevenció, la promoció, el manteniment i la recuperació de la funcionalitat utilitzant qualsevol dels mitjans manuals, físics i químics al seu abast.

Per accelerar el procés de rehabilitació el fisioterapeuta es val de diferents tècniques de mobilització, massatge, electroteràpia, estiraments, exercicis terapèutics, propiocepció, embenats, etc.

El seu objectiu és preservar, restablir, i augmentar el nivell de salut de les persones a fi de millorar les condicions de vida.

La fisioteràpia és salut, i el fisioterapeuta l’únic professional format, qualificat i legalment capacitat per atendre les seves necessitats mitjançant aquestes tècniques.

Tècniques

Drenatge limfàtic manual

El drenatge limfàtic manual és una tècnica que serveix per eliminar líquids i substàncies de desfet a través de la via limfàtica. Consisteix a fer arribar als territoris limfàtics sans l’excés de líquid acumulat en algunes zones (edema) de manera que el sistema s’equilibri.

Indicat per: problemes circulatoris, cames cansades, limfedemes, afeccions de la pell, alteracions del teixit gras (cel·lulitis), pre i post cirurgia, edemes de l’embaràs i síndrome premenstrual, edemes posttraumàtics, cefalees, migranyes, relaxació, neurosedant, insomni, etc.

Massatge terapèutic

El massatge s’utilitza per millorar la funció circulatòria, recuperar la mobilitat restringida que existeix entre els teixits afectats, pal·liar i/o reduir el dolor, relaxació i benestar, és a dir que ajuda a la recuperació i manteniment de la salut.

Si entenem el massatge com a mesura de tractament de malalties i lesions, es considera una tècnica de massoteràpia que s’engloba dins la fisioteràpia i que consisteix en una sèrie de maniobres manuals dirigides a tractar les molèsties o lesions que han estat prèviament diagnosticades.

Molt indicat per a problemes musculars, problemes circulatoris, traumatismes, reumatismes, estrès,…

Neurodinàmica

Mobilització del sistema nerviós.

Indicat per: cefalees, ciatàlgies, neuràlgia del trigemin, compressions nervioses, formigueig de cames o braços,…

Reeducació del sòl pelvià

Tractament de les disfuncions a nivell urològic, ginecològic i obstètric.

Indicacions: incontinències, cistitis crònica o de repetició, postpart, ptosis i/o prolapses, disparèunia (dolor en les relacions sexuals), disfuncions uro-ginecològiques, etc.

Taping neuromuscular (kinessiotape)

És un esparadrap elàstic que millora la funció de la musculatura sense limitar els moviments, activant així el procés de recuperació / regeneració propi del cos.

Teràpia Manual

Es realitzen diferents tècniques amb la finalitat de recuperar la funció i el moviment normal de les diferents estructures amb l’objectiu de disminuir el dolor i facilitar-ne la recuperació.

Tractament de l’articulació temporomandibular (ATM)

Tractament específic de l’articulació de la mandíbula, en casos de dolor, bruxisme, desequilibri i disfunció de l’articulació.

Ventoses

Les ventoses actuen estimulant els punts d’acupuntura i/o zones del cos mitjançant el buit produït per la mateixa ventosa. Aquest buit crea un efecte de succió per aconseguir una aportació suplementària d’energia i nutrients a la zona afectada.

Punció seca

La punció seca és una tècnica de fisioteràpia invasiva, en la qual es tracten els punts gallets miofascials (punts musculars dolorosos). L’objectiu és reduir i/o eliminar dolors múscul-esquelètics que puguem trobar en diferents parts del cos.

La veritable medicina no és la que cura sinó la que prevé.